Wednesday , 15 August 2018
Home » Aarti Mata Shri Lakshmi

Aarti Mata Shri Lakshmi

Aarti Mata Shri Lakshmi ji ki Lyrics Hindi & English and Video

Aarti Mata Lakshmi Lyrics Om Jai Lakshmi Mata, Maiya Jai Lakshmi Mata, Tumko Nishdin Sevat, Har Vishnu Vidhata. Uma Rama Bharmani, Tum Hi Jag Mata, Surya Chandrma Dhyavat Naard Rishee Gata. Durga Roop Niranjani, Sukh Sampati Data, Jo Koi Tum Ko Dhayata, Riddhi Siddhi Pata. Tum Patal Nivasini, Tum Hi Shubh Data, Karam-Prabhav-Prakashini, Bhav Nidhi Ki Trata. Jis Ghar Main …

Read More »